Naturadent - Esztétikai és lézerfogászat

Biztonsági rendszer

Biztonsági rendszer

A Naturadent Service Kft. kamerás megfigyelő rendszerére vonatkozó információk ismertetése, tájékoztatása, belső szabályzata

Naturadent Service Kft. 1056 Budapest, Váci utca 81.

1.) Az adatkezelés jogalapja
– Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
– információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
– személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)
– a magyar szabályozás nem tér ki részletesen a munkahelyi megfigyelésre, az európai gyakorlat szerinti általános elveket kell alapul venni

2.) A kamerák elhelyezésének célja a munkáltató vagyoni jogainak a védelme, figyelemmel a pénzkezelésre, a jelentős értékű vagyontárgyakra, a munkavállalók vagyontárgyaira, mivel a munkavégzés az ügyfélforgalom (páciensforgalom) számára is nyitott helyen történik, és fennáll az illetéktelen személyek részéről történő jogosulatlan belépés, illetve tartózkodás.
A Naturadent Service Kft.-nek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a munkahelyen tárolt, jelentős értéket képviselő eszközök, anyagok, illetőleg egyéb értéktárgyak védelme céljából, a védelem szempontjából szükséges helyiségekben, így elsősorban a pénzkezelésre szolgáló helyiségben valamint a kezelőkben, raktározó helyiségekben elhelyezhetők legyenek és működjenek kamerák.

3.) A kamerák által megfigyelt terület, illetve tárgyak
1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 16-os, 17-es helyiségek: kezelőegység nagy értékű műszerei, bútorokban tárolt értékek és vagyontárgyak
5-ös, 10-es, 11-es, 12-es, 15-ös, 18-as, 19-es helyiségek: bútorokban tárolt értékek és vagyontárgyak
14-es helyiség: készpénzforgalom, bankkártya forgalom kezelése, pénztár

4.) A felvétel tárolásának helyére és időtartamára vonatkozóan
A Naturadent Service Kft. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 81.) 17 db kamera üzemel, mely kamerák felvétele mind munkaidőben, mind pedig munkaidőn túl, hétvégeken és ünnepnapokon egyaránt digitálisan rögzítésre kerül, a képfelvételeket maximum 30 napig tároljuk.

5.) Az elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltető személy: Papp Zoltán Gábor – biztonságtechnikai mérnök

6.) A felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések
– Az adatok megismerésére jogosult személyek körére, illetőleg arra, hogy a felvételeket milyen célból használhatja fel a munkáltató: Rögzített képfelvételt utólag csak a Naturadent Service Kft. Ügyvezetője vagy Ügyvezető helyettese tekintheti meg, csak indokolt és megfelelő célból.
– A munkavállalókat megillető jogok és azok gyakorlásának a módja
Az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén a munkavállalók az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz jogosultak fordulni.
A kialakult adatvédelmi gyakorlat értelmében a munkahelyen kamera nem került elhelyezésre olyan helyiségekben, mint öltözők, illemhelyiségek, zuhanyzók.

A kamerák működéséről jól látható helyen és módon tájékoztatva lettek az érintettek.

Budapest, 2014. augusztus 1.

Rólunk mondták

Lap tetejére
Kedves Látogatónk!
Kérjük adja meg elérhetőségét, hogy válaszolhassunk önnek. Adatait bizalmasan kezeljük.
bezárás/close

[recaptcha]

Az itt megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki. Adatvédelmi nyilatkozatunk itt olvasható.