Naturadent - Esztétikai és lézerfogászat

Biztonsági rendszer

Biztonsági rendszer

A Naturadent Service Kft. kamerás megfigyelő rendszerére vonatkozó információk ismertetése, tájékoztatása, belső szabályzata

Naturadent Service Kft. 1056 Budapest, Váci utca 81.

1.) Az adatkezelés jogalapja
– Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
– információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
– személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)
– a magyar szabályozás nem tér ki részletesen a munkahelyi megfigyelésre, az európai gyakorlat szerinti általános elveket kell alapul venni

2.) A kamerák elhelyezésének célja a munkáltató vagyoni jogainak a védelme, figyelemmel a pénzkezelésre, a jelentős értékű vagyontárgyakra, a munkavállalók vagyontárgyaira, mivel a munkavégzés az ügyfélforgalom (páciensforgalom) számára is nyitott helyen történik, és fennáll az illetéktelen személyek részéről történő jogosulatlan belépés, illetve tartózkodás.
A Naturadent Service Kft.-nek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a munkahelyen tárolt, jelentős értéket képviselő eszközök, anyagok, illetőleg egyéb értéktárgyak védelme céljából, a védelem szempontjából szükséges helyiségekben, így elsősorban a pénzkezelésre szolgáló helyiségben valamint a kezelőkben, raktározó helyiségekben elhelyezhetők legyenek és működjenek kamerák.

3.) A kamerák által megfigyelt terület, illetve tárgyak
1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 16-os, 17-es helyiségek: kezelőegység nagy értékű műszerei, bútorokban tárolt értékek és vagyontárgyak
5-ös, 10-es, 11-es, 12-es, 15-ös, 18-as, 19-es helyiségek: bútorokban tárolt értékek és vagyontárgyak
14-es helyiség: készpénzforgalom, bankkártya forgalom kezelése, pénztár

4.) A felvétel tárolásának helyére és időtartamára vonatkozóan
A Naturadent Service Kft. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 81.) 17 db kamera üzemel, mely kamerák felvétele mind munkaidőben, mind pedig munkaidőn túl, hétvégeken és ünnepnapokon egyaránt digitálisan rögzítésre kerül, a képfelvételeket maximum 30 napig tároljuk.

5.) Az elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltető személy: Papp Zoltán Gábor – biztonságtechnikai mérnök

6.) A felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések
– Az adatok megismerésére jogosult személyek körére, illetőleg arra, hogy a felvételeket milyen célból használhatja fel a munkáltató: Rögzített képfelvételt utólag csak a Naturadent Service Kft. Ügyvezetője vagy Ügyvezető helyettese tekintheti meg, csak indokolt és megfelelő célból.
– A munkavállalókat megillető jogok és azok gyakorlásának a módja
Az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén a munkavállalók az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz jogosultak fordulni.
A kialakult adatvédelmi gyakorlat értelmében a munkahelyen kamera nem került elhelyezésre olyan helyiségekben, mint öltözők, illemhelyiségek, zuhanyzók.

A kamerák működéséről jól látható helyen és módon tájékoztatva lettek az érintettek.

Budapest, 2014. augusztus 1.

Lap tetejére
Kedves Látogatónk!
Kérjük adja meg elérhetőségét, hogy válaszolhassunk önnek. Adatait bizalmasan kezeljük.
bezárás/close

[recaptcha]

Az itt megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki. Adatvédelmi nyilatkozatunk itt olvasható.